پاورپوینت درباره سخنرانی

پاورپوینت درباره سخنرانی 43اسلاید 43راهي است براي نمايش اطلاعات تازه،با تمرکز بر آنچه شما به عنوان يک متخصص احساس مي کنيد ، مهم است.   مهم اين است که شما با ملاحظه (کارائي)اثر بخشي خود در جذب مخاطب ، چگونه آن را ارائه مي کنيد اهداف سخنرانی nانتقال اطلاعات nارتقاء تفکر nتغييرات درنگرش nاخلاقيات حرفه ای و درستی علمی nعلاقمندی به موضوع nتغييرات در شخصيت و تطابق اجتماعی nمهارت های رفتاری   عناصرسخنرانی بيان و لحن صدا زبان بدن استفاده از نگاره ها(گرافيک) استفاده از پرسش ها …

0f0.in