کتاب Feeding in Domestic Vertebrates

اهلی کردن مهره داران در درک نیازهای حیوانات در محیط زیست طبیعی خود است. بنابراین موفقیت این اهلی کردن در طول تاریخ بشر تا حد زیادی وابسته به آگاهی از رفتارهای تغذیه ای حیوانات است. هدف از این کتاب است که به دانش آموختگان و محققان با بررسی دانش موجود در تغذیه در پستانداران اهلی و پرندگان این مشکلات برطرف شود . این کتاب همچنین ارائه فصل بر رفتار در گونه های خاص تغذیه. دامنه گسترده ای دارد، نه تنها نشخوارکنندگان، طیور و خوک ها، بلکه به طور خاص تر اسب، خرگوش و شتر مرغ درپژوهش هایی از اروپا، ایالات متحده، استرالیا و آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است …

0f0.in

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *